דילוג לתוכן העיקרי

הכנס השנתי העולמי ה 29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים ה-ז

יום חמישי יא' שבט (2020.2.6) 10:00-11:00 | חמישי מושב יו"ר: מר שלמה תנעמי, חבר מועצות דתיות 20:10-00:10 הרב ישראל גליקמן, אב"ד לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת 'דרכי נועם' | פרסום מגמתי על אדם שאסור לו להגיב 40:10-20:10 הרב שלמה דיכובסקי, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר | שימוש ב"שיימינג" )ביוש( בעבודת בית הדין 00:11-40:10 הרב אריאל בראלי, רב היישוב 'בית אל' וראש מכון 'משפט לעם' | תביעה על השמצה בקבוצת ווטסאפ 11:00-12:00 | שישי מושב יו"ר: עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר לוד 20:11-00:11 הרב חיים זיידמן, עוזר הלכתי, ביה"ד האזורי נתניה | נזק בעקבות העברת מידע לחברת ביטוח 40:11-20:11 הרב ניר אביב, אב"ד ב"

הכנס השנתי העולמי ה 29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים ג ד

פתיחה, יום רביעי י' שבט (2020.2.5) 15:00-16:00 | שלישי מושב יו"ר: עו"ד ד"ר בן ציון אליאש 20:15-00:15 השופט )בדימוס( משה דרורי, סגן נשיא בימ"ש המחוזי בירושלים | התוצאות של לשון הרע והוצאת שם רע: משפט עברי ומשפט ישראלי 40:15-20:15 הרב אליהו אלחרר, רב העיר מודיעין מכבים רעות ואב"ד לממונות | פרסום להסרת מכשול הלכתי בעידן הרשתות החברתיות - כיצד?

הכנס השנתי העולמי ה-29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים א-ב


יום רביעי י' שבט (2020.2.5)
 10:00-11:00 | ראשון מושב
יו"ר: הרב רואי מרגלית, ר"מ בישיבת בית אל
20:10-00:10 הרב ד"ר דוד מישלוב, ממייסדי ומנהלי 'פורום הרבנים' | דרכי אכיפת התחייבות לסודיות בקבוצות דיון באינטרנט
40:10-20:10 הרב רון אל אהרון, אב"ד נתיבות ורב קהילת שבזי באר שבע | דין מי שפרע ומחוסר אמנה ברשתות החברתיות
00:11-40:10 הרב מנשה מלכה, רב הישוב מלילות, ראש ישיבת 'שומרי הקודש' ואב"ד לממונות | הכלים העומדים לרשות ביה"ד בתביעה
להוצאת דיבה בתקשורת המודרנית

 11:00-12:00 | שני מושב
יו"ר: עו"ד משה פרסיק

Subscribe to הליכות עם ישראל