ברכות למו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א לרגל היבחרו לחבר מועצת הרה"ר לישראל

ברכות למו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
לרגל היבחרו בפעם הרביעית לחבר מועצת הרה"ר לישראל.
אנו תפילה שה' יהא בעזרך להחזיר עטרה לישנה, לקדש שם שמים ברבים ושיהיה שם שמים מתאהב על ידך.

תאריך: 
13/10/13 ט' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist