דילוג לתוכן העיקרי

בית הקברות בכלל וקברי אבות וצדיקים בפרט בהלכה

ויחי התש''פ מקורות: גמרא תענית ט"ז ע"א; כ"ג ע"ב גמרא סוטה לד ע"א גמרא ברכות ס"ג ע"א ירושלמי ברכות פ"ט ה"א הרמב"ם הל' ע"ז והל' תענית והל' אבל ושמונה פרקים להרמב"ם

כיצד על סיעה פוליטית להתנהל עם הסיעות השונות?

תוכן

סוגיית הבטחות הבחירות והפרתן על ידי מנהיגים ומפלגות צפה ועולה מחדש בעקבות הדרמה הפוליטית שאנחנו בעיצומה בימים האחרונים.

האם להלכה היהודית יש היגד כלשהו בסוגיה אקטואלית זו? את השאלה הזו הצבנו בפני הרב רצון ערוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של קרית אונו.

להלכה פתרון לתסבוכת פוליטית כדוגמת זו שבה ישראל נמצאת. כך קובע הרב ערוסי: מפלגה שלא עומדת בהבטחתה תיפסל ותוחלף בבאה אחריה. חייבים מידה של 'האמת והשלום אהבו' במסגרת הפוליטית ושמירה על כבוד עם ישראל.

השלום והמחלוקת

תוכן

ברשות ידידי הרב אביעד אשואל מרא דאתרא של קהילה קדושה זו, כבוד מורנו ורבינו הרב שלמה קורח שליט"א רבה של בני ברק, כבוד ידידי הרב יונתן אדוארד שליט"א
כבוד הרב אברהם, בנו של מורנו ורבינו מורי יוסף צוברי זצ"ל. כבוד הרב עופר נכדו של מורנו ורבינו מורי יוסף קאפח זצ"ל, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד.

Subscribe to גדולי ישראל