דילוג לתוכן העיקרי

בית הקברות בכלל וקברי אבות וצדיקים בפרט בהלכה

ויחי התש''פ מקורות: גמרא תענית ט"ז ע"א; כ"ג ע"ב גמרא סוטה לד ע"א גמרא ברכות ס"ג ע"א ירושלמי ברכות פ"ט ה"א הרמב"ם הל' ע"ז והל' תענית והל' אבל ושמונה פרקים להרמב"ם

כיצד על סיעה פוליטית להתנהל עם הסיעות השונות?

תוכן

סוגיית הבטחות הבחירות והפרתן על ידי מנהיגים ומפלגות צפה ועולה מחדש בעקבות הדרמה הפוליטית שאנחנו בעיצומה בימים האחרונים.

האם להלכה היהודית יש היגד כלשהו בסוגיה אקטואלית זו? את השאלה הזו הצבנו בפני הרב רצון ערוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של קרית אונו.

להלכה פתרון לתסבוכת פוליטית כדוגמת זו שבה ישראל נמצאת. כך קובע הרב ערוסי: מפלגה שלא עומדת בהבטחתה תיפסל ותוחלף בבאה אחריה. חייבים מידה של 'האמת והשלום אהבו' במסגרת הפוליטית ושמירה על כבוד עם ישראל.

השלום והמחלוקת

תוכן

ברשות ידידי הרב אביעד אשואל מרא דאתרא של קהילה קדושה זו, כבוד מורנו ורבינו הרב שלמה קורח שליט"א רבה של בני ברק, כבוד ידידי הרב יונתן אדוארד שליט"א
כבוד הרב אברהם, בנו של מורנו ורבינו מורי יוסף צוברי זצ"ל. כבוד הרב עופר נכדו של מורנו ורבינו מורי יוסף קאפח זצ"ל, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד.

הרב רצון ערוסי בדברי ניחום אצל משפחת רזיאל שבח ע”ה הי"ד

תוכן

אנחנו יודעים שבגללנו נטל ה' את הנשמה הזו כדי לזעזע אותנו ולכפר על עוונותינו. כמה שערים יפתחו לרזיאל ע"ה בעולם האמת מכל כיוון. מחובתנו כל בית ישראל לבכות. אנו מתפללים לקב"ה שינחם את האבלים בנחמה שלימה ולא יוסיפו לדאבה עוד ויגדור בעד פרצתם. ובזכות המנוח יצאו מתוככם מאורות אדירים כמו המנוח שהתבקש לישיבה של מעלה. עם ישראל יתעורר באחדות ישראל אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל שהיו ברזיאל. תנוחמו מן השמים.

Subscribe to גדולי ישראל