הצטרפו גם אתם לתחרות כתיבת מאמרים

קרן שלום כהן
על שם ר' שלום כהן ז"ל
ואלמנתו מרת נעמי תבל"א

בשיתוף מכון מש''ה לחקר משנת הרמב''ם
מיסודה של הליכות עם ישראל

מכריזים על תחרות כתיבת מאמרים במטרה להנציח את זכרו של אבינו היקר ר' שלום כהן ז"ל, ואלמנתו נעמי תבל"א.
לרגל יום השנה לפטירתו, שיחול ביום ראשון י"ט אדר א' תשע"ו, פונים אנו לציבור הלומדים והחוקרים, לכתיבת מאמרים תורניים לזכרו.

ועדת רבנים בנשיאות מו''ר הגאון הרב רצון ערוסי שליט''א תבדוק את המאמרים, והמצטיינים יזכו במלגות כספיות נאות עד 4000 ₪.
המלגות יחולקו בכנס מיוחד שייערך בעז"ה בתאריך י"ט אדר א' תשע"ו.

את המאמרים יש לכתוב בנושאים הבאים:

חופה וקידושין, מנהג יהודי תימן מול מנהגים מאוחרים הנהוגים כיום.

ברית המילה, מנהג יהודי תימן מול מנהגים מאוחרים הנהוגים כיום.

אבלות, מנהג יהודי תימן מול מנהגים מאוחרים הנהוגים כיום.

המאמרים צריכים להיות עיוניים ומקיפים. על הכותב לצטט את האמור במקורות על הנושא הנבחר, לבאר את שרשי המנהג הקדום והתאמתו למקורות, ואת המנהג החדש הנהוג כיום מול המנהג המקורי. קיימת אפשרות לבאר מנהג מסוים על פי הנהוג במחוזות שונים של יהודי תימן, ולהסמיכו למקורות ולהלכה.

המטרה בכתיבת המאמרים אינה להעתיק דברים מפורסמים שכבר נכתבו, אלא לבאר נקודות עמומות ונושאים שלא נתבארו, ולשפוך עליהם אור, בעיון ובצורה מקיפה.

כל מאמר צריך להכיל כ- 25 עמודים לכל הפחות.

את המאמרים יש להגיש עד ראש חודש שבט תשע"ו, ולהעבירם לכתובת דואר halichot@zahav.net.il

לפרטים: 03-5351119

תגיות: 
תאריך: 
24/08/15 ט' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist