שטר פרוזבול לשנת תשע"ה

מצ"ב שטר פרוזבול לשנת תשע"ה.

מומלץ בזאת שכל איש ואישה יחתימו שני עדים כשרים עד ערב ראש השנה כ"ט אלול תשע"ה.

הפרוזבול מאפשר לעושה הפרוזבול לגבות חובותיו לאחר השמיטה.

מומלץ בזאת שכל אחד יקיים מצוות שמיטת כספים הלכה למעשה לגבי חוב מסוים, לפיכך אחרי שהחתים את העדים על הפרוזבול ייתן הלוואה לאדם נזקק אותו יום, ושזמן פירעונה בכל עת עם דרישה, וחוב זה ישמיטנו אחרי שנת השמיטה, היה ומבין החייבים לו יש חייב שהוא נזקק ואותו חוב הוא מלפני עשית הפרוזבול, יודיע המלווה ללווה לאחר עשית הפרוזבול שהוא מבחינה עקרונית דורש את חובו, אבל נותן לו הארכה תוך שהוא שומר לעצמו את הזכות לדרוש בכל עת אותו חוב, וחוב זה ישמט לאחר השמיטה.

  קבלת קנין – אחד העדים יתן לעושה השטר עט או מטפחת וזה יגביה ויקבל קנין על האמור בשטר.

להורדה - נוסח תימן ועדות המזרח

להורדה - נוסח אשכנז

 

תגיות: 
תאריך: 
27/08/15 י"ב אלול התשע"ה
x

Audio Playlist