מכינים את הבית לפסח מדריך קניות ומוצרים לגניזה וביעור

לחברים הנמצאים בבידוד עקב מגיפת הקורונה, מצורפים תפילות עמידה להדפסה. יש לעשות הסדרת תפילות קודם התפילה.

שיח ירושלם - עמידה של יו"ט ומוסף של יו"ט - להורדה לחצו כאן

במדריך הנחיות מלאות לביעור וגניזת מוצרי אוכל, מוצרים כשרים ורשימת חנויות בכשרות "יורה דעה" בראשות הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א.

> רשימת מוצרים תש"פ למקפידים על "חוזר וניעור" - קובץ להדפסה

> לפתיחת טבלת מוצרים המכילים חמץ לגניזה או ביעור בגוגל-דרייב

מכירת חמץ

לא נזקקים למכירת חמץ בגלל שיש מכירות שהן גרועות מאוד.
תערובת שמותר לגנוז עד אחר הפסח גונזים (מצורפת רשימת מוצרים שניתן לגנוז).
חמץ או תערובת שאסור לגנוז, מבערים ע"י אכילה או מכירה אמתית, שהגוי נוטל החמץ ועושה בו שימוש לכל דבר או לבער פיסית.
הללו שנוהגים במכירת חמץ (אשכנז וספרד) רצוי מאוד לחסל חמץ ממשי באכילה ובשתייה עד ארבעה עשר בניסן ולמכור מכירה אמתית לאינו יהודי רק תערובות חמץ.

מכינים את הבית

א. יש לנקות ולבער את החמץ בכל הבית וכן ממזווים, מבוידם, משואב האבק, מהמכוניות, מחדרי המדרגות, ממקלטים, מילקוטי הילדים וכיוצא בהם.
ב. תרופות שאינן מתוקות שיש בהן חשש תערובות חמץ, מותרות בקיום בחג הפסח. לעניין השימוש בהן, יש לשאול את הרב. על הציבור לדעת, שיש תרופות שאינן חמץ, ולכן יש לבקש מן הרופא תרופה שאינה חמץ. חולה שיש בו סכנה מותר אפילו בתרופה מתוקה אם אין תרופה כשרה לפסח.
ג. רצוי שעובד זר לא יאכל חמץ ברשות המעביד. היה והעובד מסרב, יש להקצות לו חדר וארון מיוחדים ושהמזון החמץ יהיה שייך לעובד הזר לא יאוחר מיום שני י"ד בניסן, לפני זמן האיסור, כנ"ל עד סוף הפסח, והמעביד יתן לעובד דמי מזונות לפסח מערב פסח לפני זמן האיסור.
ד. מזון לבעלי חיים שיש בו תערובת דגנים, אסור בשימוש בפסח וניתן רק לקיימו ולשמרו עד לאחר פסח אם נמכר לגוי ואם אין בו שיעור כזית בכדי אכילת פרס.
ה. יש לקנות לפסח רק מוצרים הכשרים לפסח. יש להקפיד שהמלים: כשר לפסח תשע"ז, יהיו מוטבעות על אריזת המוצר ולא על גבי מדבקה שהוסיפו על האריזה. כן יש להקפיד, שיהיה רשום שֵם הרב המכשיר או הרבנות המכשירה. הציבור מוזהר בזה, שלא להתייחס למדבקות שונות או לציונים על האריזות הגדולות.
ו. הגעלת כלים – להכין בניקיון יסודי את הכלים אותם רוצים להגעיל ולהכשיר לפסח.
ז. יש להצטייד ביינות כשרים לפסח. כמו כן יש להצטייד בירקות כשרים ובמצה שמורה כשרה לליל הסדר. אין נוהגים לאכול מצה בערב פסח.
ח. יש להימנע מלקנות פיתות ולחם במוצאי החג, מחשש שנילושו או שנאפו במהלך החג.
ט. לסומכים על מכירת חמץ אין לקנות מוצרי חמץ אחרי חג הפסח, אלא רק בחנויות שמכרו חמץ לפני החג ויש להן אישור מהרבנות הראשית לישראל לשנת ().
השנה, החמץ שנמכר לגוי, יירכש במוצאי החג, יום , () עד אז אסור להשתמש בחמץ שנמכר לגוי.
י. חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח, אסור באכילה ובהנאה. ולכן אין לקנות מוצרי מזון ומשקאות מחנויות שבעליהן לא מכרו את החמץ לגוי מכירה גמורה כהלכה. לעניין זה יש להקפיד לדרוש מבעל החנות, אישור מהרבנות המקומית שהוא מכר השנה, שנת (), את החמץ לפני פסח לגוי.

בדיקת חמץ

בדיקת חמץ - יום בערב, אור לי"ד בניסן ().
ביעור חמץ- יש לבער כל חמץ הנראה בעין, כגון: ופלים, בירה וכו' וכל תערובת חמץ האסורה בקיום בפסח, כגון: גפילטעפיש, נקניק וכו' - עד ליום , י"ד בניסן ().
סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח: ספרדים:    אשכנזים:
סוף זמן ביעור חמץ בערב פסח: ספרדים: אשכנזים:

קניות

ליהודי תימן, רק מהדרין, בגלל שאין סומכים על ביטול החמץ מלפני הפסח.

רשימת מוצרים המכילים חמץ לגניזה או ביעור מעודכן לשנת תש"פ

גניזה- לשמור במקום מוצנע וסגור ואין להשתמש בפסח אלא רק לאחריו.
ביעור- אין להשהות בבית בפסח (לנוהגים במכירת חמץ לסגור ולמכור לגוי ע"י הרבנות המקומית).

תגיות: 
תאריך: 
03/04/19 כ"ז אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist