הצטרפו גם אתם לתחרות כתיבת מאמרים וזכו במילגה!

קרן שלום כהן
על שם ר' שלום כהן ז"ל
ואלמנתו מרת נעמי תבל"א

בשיתוף מכון מש''ה לחקר משנת הרמב''ם
מיסודה של הליכות עם ישראל

יוצאים זו השנה השלישית, בהכרזה על תחרות כתיבת מאמרים,  לזכרו של ר' שלום כהן,  ואלמנתו נעמי תבל"א. 
לרגל יום השנה, שיחול ביום שני י"ח אדר תשע"ח (נפטר י"ט אדר תשע"ה), פונים אנו לציבור הלומדים והחוקרים, לכתיבת מאמרים תורניים לזכרו.
ועדת רבנים בנשיאות מו''ר הגאון הרב רצון ערוסי שליט''א תבדוק את המאמרים, והמצטיינים יזכו במלגות כספיות נאות.
פרס ראשון 4000 ₪.
פרס שני 3000 ₪.
פרס שלישי 2500 ₪.
פרס רביעי 2000 ₪.
תינתן עדיפות לכותבים חדשים שעדיין לא זכו.
המלגות יחולקו בכנס מיוחד שייערך בעז"ה ביום שני בתאריך י"ח אדר תשע"ח.
את המאמרים יש לכתוב בנושאים העוסקים במנהגי יהודי תימן.
המאמרים צריכים להיות עיוניים ומקיפים. על הכותב לצטט את האמור במקורות על הנושא הנבחר, לבאר את שרשי המנהג הקדום והתאמתו למקורות, ואת המנהג החדש הנהוג כיום מול המנהג המקורי.
המטרה בכתיבת המאמרים אינה להעתיק דברים מפורסמים שכבר נכתבו, אלא לבאר נקודות עמומות ונושאים שלא נתבארו, ולשפוך עליהם אור, בעיון ובצורה מקיפה.
כל מאמר צריך להכיל כ- 25 עמודים לכל הפחות.
את המאמרים יש להגיש עד ראש חודש שבט תשע"ח, ולהעבירם לכתובת דואר halichot@zahav.net.il
המאמרים יפורסמו בעז"ה בחוברת "דברי שלום ואמת", לתועלת הציבור הרחב.
לפרטים: 03-5351119
 
את החוברות הקודמות "דברי שלום ואמת" ניתן לרכוש במכון מש"ה.
תגיות: 
תאריך: 
21/08/17 כ"ט אב התשע"ז
x

Audio Playlist