על כנפי נשרים - אסיפת דברים להגדת ליל הפסח, על פי כתבי הרמב"ם ובנו רבי אברהם

מתוך מבוא מאת המחבר-

מוצעים כאן ביאורים ובירורי עניינים להגדה על פי המובא בכתבי רבנו. אין זה 'פירוש ההגדה על פי הרמב"ם', כי אין לנו יומרה לקבוע כיצד רבנו היה מפרש, אך השתדלנו ללקט מכתביו ומכתבי בנו את הנוגע לביאור ענייני ההגדה ולסדר אותו בצמוד לנוסח, כדי לנסות למלא אפילו במעט את החיסרון בפירוש מקורי.

יובהר מראש: כיוון שאין מהלכו של ליל הסדר זמן המתאים לעסוק בדקדוקים ופלפולים, נעשה כל מאמץ לתמצת את הדברים כדי שיהיו ראויים לקריאה שוטפת ומובנת לקורא בן זמננו, תוך מיעוט בציטוטים, אך עם זאת בהשתדלות להיות נאמנים לכוונת המקור, ופעמים רבות גם לסגנונו הלשוני.

עם זאת, אנו בני אדם ולעתים קרובות טועים, ולפעמיס גם מבינים אחרת בכוונת הכתוב, שכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, לכן השתדלנו לציין מקורות לכל דבר (ע״פ מהדורות מארי, פרט למספרי ההלכות) כדי שהמעוניין בכך יוכל לעקוב אחרי הדברים במקורם ולעיין בעצמו, ולהסכיסם או לא להסכים עם מה שכתבנו.

על כן נקרא קובץ זה בלשון 'כנף', שמצד אחד יש כאן רצון לחשוף דבריס הנסתרים ונחבאים ('מכונפים', מוה״נ א, מג) בכתבי הנשר הגדול ובנו בענייני לילה מיוחד זה, ומצד שני ייתכן שיש כאן תעופה מחשבתית מוגזמת של העורך שהבנתו סוטה מכוונתם המקורית של רבותינו.

והמקום ידיננו לזכות. נקודות או עניינים שמצריכים ביאור בלשון ההגדה ובכל זאת לא התייחסנו אליהם, זה משום שלא מצאנו ברבנו (עד כמה שידנו הגיעה) התייחסות רלוונטית אליהם. ישנם פירושים רבים וטובים להגדה, מחכמינו הראשונים והאחרונים, ניתן ורצוי להשתמש גס בהם.

להורדת הקובץ

תאריך: 
08/04/19 ג' ניסן התשע"ט
קבצים מצורפים: 
x

Audio Playlist