דילוג לתוכן העיקרי

הכנס העולמי לדיני ממונות - מגיפת הקורונה במשפט התורה

לבחירת השיעורים יש ללחוץ על תפריט וידאו בצד שמאל

16.00 יום עיון לנשים 🌷
הרבנית חנה אלבו תח'
הרבנית שרה ערוסי תח'
הרבנית אסתר יזדי תחי'
הרבנית ד"ר חנה קטן מנב"ת –
התמודדות המשפחה בתקופת ההסתר  (קורונה) ✨

תוכנית הכנס העולמי ה30

לבחירת השיעורים יש ללחוץ על תפריט וידאו בצד שמאל

יום א - שידור חוזר

https://net-sah.org/sites/default/files/events/2021-02/1613029975luz.jpg

https://net-sah.org/sites/default/files/video/2021-02/mamonot2021.jpg