דילוג לתוכן העיקרי

יום עיון מרתק לנשים!

16.00 יום עיון לנשים 🌷
הרבנית חנה אלבו תח'
הרבנית שרה ערוסי תח'
הרבנית אסתר יזדי תחי'
הרבנית ד"ר חנה קטן מנב"ת –
התמודדות המשפחה בתקופת ההסתר  (קורונה) ✨

לבחירת השיעורים יש ללחוץ על תפריט וידאו בצד שמאל

https://net-sah.org/sites/default/files/events/2021-02/nashim2021.jpg