שאלות

שאלה: 

שלום לרב.
אני מתנצל מראש אם אלו שאלות חוזרות, קיבלתי הודעה כי שאלותי לא הגיעו ולכן אני חוזר עליהן.
1. האם יש דין בשר וחלב אצל תינוקות, שמירת זמן בין חלב לבשר, כלי אוכל שונים( בּקַר ולא בחם)?
2. האם כאשר אני אוכל בשרי זה מונע ממני להאכיל חלבי את התינוק?
3. אם אני מכין מרק עוף, וטועם מס` פעמים על מנת לבדוק את התיבול, האם אני בשרי וצריך לשמור 6 שעות?
4.בשר שלא הוכשר כמו מנהג תימן (מורי קאפח), -נקנה בסופר.
אם אפשר, איך יש לתקנו?

ושוב תודה, אם כבר נענתי על אלו. ונזכה לשנים טובות בבנין שלם.

תשובה: 

1. האב, וי"א גם האם, חייבים לחנך את ילדיהם הקטנים שלא לאכול מאכלות אסורות, ובכלל זה בשר בחלב. אולם י"א שהאיסור דווקא בדבר שגופו אסור, כגון נבלה, ערלה, או אפילו בשר וחלב שנתבשלו ביחד. אבל לגבי חובת השהייה כשש שעות לאחר אכילת בשר, אכילת חלב, יש מתירים לקטנים. וי"א להמתין שעה. עיין שו"ת יביע אומר, ח"א, יו"ד, ד, וח"ג, יו"ד, ג.
אולם אין לערבב כלי בשר וחלב. ואפילו צונן שמא ישכח האדם וישתמש בחמין.

2. לא. רק שתיזהר שלא תטעם.

3. כן.

4. לחלטו, כשהוא שלם, לפנ החיתוך ואח"כ לחתכו או לטחנו.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist