בעיניין השלמת הדילוגים בפסוקי בזימרה

שאלה: 

לכבוד הרב.
איתא בשו"ע :אדם שהגיע לתפילה ומצא את הציבור באמצע פסוקי דזימרה כיצד ינהג...
האם צריך להשלים את מה שדילג?אם כן מתי?(אם בסוף התפילה או יכול גם בחזרת הש"ץ..),והיכן נמצא המקור לכך?

תשובה: 

לא, כי הוא אמר זמירות. צא וראה שבשו"ע, או"ח, נב, א, הצריך לקרוא זמירות רק אם הגיע באיחור ליוצר, ולא אמר זמירות כלל, רק שיאמרם אחרי התפילה בלי ברכות. לא כן ברישא, שאמר חלק מן הזמירות.
אך אם ירצה להשלים את המזמורים שדילג עליהם, תע"ב.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist