דין אכילת עוף במסעדה אשר בה הבשר אינו חלק.

שאלה: 

לכב' הרב, שלום!

האם לדעת הרב מותר לאכול עוף במסעדה אשר לה כשרות רגילה, ללא בשר חלק כשיטת הספרדים? שהרי עם העוף אין בעיה, והבעיה חלה רק על הבשר - האם יש מקום לאסור אכילת העוף באותה מסעדה?

אודה לרב אם יוכל להביא לי את הדיעות השונות במקרה והם חלוקות, ע"פ הרבנים הגדולים, ר' עובדיה יוסף ור' מרדכי אליהו שליט"א וכד'.

בתודה,

תשובה: 

גידול העופות בעידן המודרני שונה מן העבר, כשהעופות גדלו בחצר באופן טבעי, כי בגידולו הטבעי אין הרבה בעיות, ולכן אפשר לשחוט העוף שחיטה כשרה, ובד"כ אין צורך בבדיקות, אלא אם כן נתגלה משהו חריג.
לא כן גידול העופות בימינו. הם גדולים בלולים "כלואים", מפטמים את העופות באופן שתוך שלושה שבועות העוף מגיע למשקל יחסית כבד, וגופו גדול, וכרעיו לא התחזקו לשאת את משקל הגוף. נוצרה בעיה של גידים חלשים שנקרעים, וכידוע, בכל רגל בעוף יש 16 גידים, שאם נקרע אחד מהם, העוף טרף.
כמו כן נוצרה בעיה בריאות של העוף המודרני, בגלל צורת הגידול המסחרית הנ"ל, יש יותר מחלות בעופות הגורמות נזק לריאות. ומשום כך מזריקים להם תרופות ופעמים שזריקות אלו מטריפות את העופות, והריאות נפגעות, ולכן יש צורך לבדוק את הריאות.
ומכיוון שיש שכיחות במפגעים הללו בעופות בשיטת הגידול המודרני, רצוי שכל אדם יקנה עופות בהכשר מהדרין שבו נבדקו הריאות וגידי העוף, ובוודאי זה מתאים לכל הדעות ולכל השיטות.

תאריך: 
30/07/07 ט"ו אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist