התייחסות לנושא חשוב

שאלה: 

כבוד הרב'

1) ראשית כול, השבוע הופיעה בלוח-המודעות של היישוב בו אני גר, מודעה מטעם מוסד הסנהדרין בבקשה לסיוע למגורשי צפון השומרון וחבל עזה ועליה חתומים רבי דב ליאור שליט"א, רבי ישי באב"ד שליט"א, רבי יואל שווארץ שליט"א ורבי הלל וייס שליט"א.
באותו יום פורסמה הודעה זאת באתר של ערוץ שבע, שפועל בחסות הרב מלמד שליט"א:
גדל מספר הפונים לבית הדין המיוחד של הסנהדרין ניכרת מגמה של עליה בפניות לבית הדין המיוחד של הסנהדרין. כך מסר היום הדובר פרופ' הלל וויס. בית הדין ידון מחר בשאלתם של בני הזוג אדלר שגורשו משא-נור ומתלבטים אם לקבל את כספי הפיצויים המובטחים להם, במסגרת חוק "פינוי-פיצוי" מהמדינה.
האם כבודו יכול למסור לי ולכל בני ישראל חוות-דעת על המתרחש לגביו?

2) ידוע לכולנו -אני בעצמי עבדתי באחת הגדולות בארץ לפני כמה שנים- שבמאפיות לא מפרישים חלה כדעת חכמים כי-אם כלשהו, הלא לנו -לפוסקים כדעת הרמב"ם- חלה חובה אם-כן להפריש חלה אצלנו כדת וכדין?

3) אם הנטילה שנוטלים בתחילת הסדר לא פוטרת אותנו מנטילת ידיים בעת סעודת הפסח הלא דין הוא שאנו חייבים לטול ידיים למוסף מאחר וקריאת ההתורה וההפטרה הסיחו את דעתנו
מהנטילה שנטלנו לקראת תפילת שחרית?

תודה על תשובותיך!
יברכך ה' וישמרך!

תשובה: 

1. לא ידוע לי שסנהדרין זו נבחרה כפי שההלכה קובעת, וברקע שנצרו לכך. ובנוסף לנ"ל, גם גדולי מורי ההוראה של ימינו לא תומכים בסנהדרין זו. וא"כ מוסד שאמור להיות המוסד התורני העליון, תורה מבחוץ?!
2. כשיש חשש כזה ניתן להפריש שיעור חלה, גם מן המאפה.
3. ההגדה היא חובת היחיד, והיא צריכה להיעשות לפי הסדר. לא כן קריאת התורה, היא חובת הציבור ולא חובת היחיד, ואין הכרח שתתקיים בין שחרית למוסף. יכול היחיד להתפלל שחרית בבית כנסת זה, ומוסף בבית כנסת אחר. ולשמוע קריאת התורה בבית כנסת שלישי, לפני חצות. ודבר זה קורה לרבנים שהולכים לדרוש מבית כנסת לבית כנסת.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist