שתייה לפני התפילה

תשובה: 

א-ב. אכילה ושתייה לפני עלות השחר (וכל פעם תסתכלי בלוח, מתי זמן עלות השחר). מותר לפני התפילה ביום חול, וכן בשבת, ואין צורך בקידוש.
ג. אפשר לקרוא אחרי חצות, ולומר סליחות, ואם אח"כ האדם נזקק לישון, יכול, רק שלא יאחר לתפילת שחרית וק"ש.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist