דילוג לתוכן העיקרי

הצורך להכשיר בשר עד 3 ימים מיום השחיטה

שאלה

לכבוד הרב, שלום רב!!!
שמעתי על כך שיש צורך להכשיר את הבשר עד 3 ימים מיום השחיטה.
1.האם נכון?
2.האם תוכל להפנות אותי למספר מקורות לעיון?
3.כיצד אוכפים משגיחי הכשרות את קיום הכלל בקצביות השונות?
4.במצב בו יש לי בשר שלא הוכשר קפוא,לדוגמה סטקים, האם מותר לי לעשות אותו על האש או שמה דינו כטרפה?
אשמח מאוד לקבל את תשובתך בנידון, בכבוד רב !
ברי שרעבי

תשובה

בשולחן ערוך, יו"ד, סט, יב, הובאה הלכה שאינה תלמודית לפיה בשר ששהה שלושה ימים מעת לעת בלי מליחה, נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י מליחה, ואין לאכלו מבושל אלא צלי. ואין לבשלו אחרי הצלייה, ואם בישל - מותר.
ובסעיף יג נאמר שאם שרו אותו במים בתוך שלושה ימים, יכול להשהותו עוד שלושה ימים.
וכן נוהגים היום, שמרטיבים הבשר בתוך שלושה ימים.
ומקפידים על כך באיטליזים.
לגבי בשר קפוא, הרוב בדעה, שהבשר הקפוא אינו בשר יבש, וגם אם עברו עליו ימים רבים, יפשירו ויכשירו. אך יש מחמירים.
בין כך ובין כך רוב הבשר הקפוא המובא מחו"ל בהכשר הרבנות הוא בשר שהכשירוהו לפני שהקפיאוהו.