התייחסות לתגובתותי בהלכה

שאלה: 

שלחתי תגובות לפניות שהיו בתאריך י` אלול
א. כותרת ``אורח חיים`` סעיף 6 בענין מסייע בידי עוברי עבירה
ב. בענין החמרתו שלא לטעום כלום קודם התפילה אם אחר עלות השחר.
ג. בענין נטילת ידים אחר בית הכסא ולפני הסעודה
ד. בענין שיורי מאכל של אשתו כשהיא נידה.
היות והתגובות נוגעות להלכה לקולא ולחומרא תמהני מדוע לא זכו לפרסום או להתייחסות.
כתיבה וחתימה טובה

תשובה: 

ניתנו תשובות לתגובות.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist