מעביר ראשון ראשון...

שאלה: 

לכאורה סתירה ברמב``ם:
לפי הלכ` תשובה פ``ג משמע שהעוונות נמחלים אם יש ריבוי זכיות משלישי ואילך. אבל לפי פרקי אבות פ``ד אין לפניו מיקח שוחד. ופירש הר``מ שאינו מנכה עבירות תמורת זכיות אלא מעניש על העבירות ונותן שכר על הזכויות? תודה. תכתב בספר החיים ובספר הזכרון.

תשובה: 

דברי הרמב"ם אינם סותרים כלל ועיקר. בהל' תשובה מסביר הרמב"ם את מה שנאמר על הקב"ה בי"ג מידות "מטה מלכי חסד" עפ"י דברי חז"ל (תנא דבי רי"ש): "מעביר ראשון ראשון" - מידת החסד.
ומה שנאמר במס' אבות (פ"ד) שאין לפניו מקח שוחד, הוא לפי הרמב"ם מציג את הצדק אלוהי. ומכאן שבהמשך ליישום החסד כלפי היחיד, ולאחר שנשקלו עוונותיו ונמחלו ה - 2 הראשונים, אזי לגבי השאר יופעל עליו התהליך של תביעה על העבירות ושכר על הזכיות כל אחת ללא קשר וללא קידוד עפ"י הצדק האלוהי שהרי אין לפניו מיקח שוחד.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist