קניין בשבת

שאלה: 

לכבוד הרב
ידוע שחצרו של אדם קונה לו גם ללא ידיעתו. רציתי לדעת אם היא קונה לו גם בשבת. אם פלוני הניח חפץ בחצר האם בעל החצר עושה קניין בשבת ללא ידיעתו ויתחייב בחילול שבת.

תודה ושנה טובה
דניאל

תשובה: 

אם היא חצר המשתמרת קונה לו ללא ידיעתו.
והיא קונה לו גם בשבת, כגון מציאה שהתגלגלה לאותה חצר, אבל המקנה לחברו חפץ בקניין חצר בשבת, אסור, גזירה שמא ירשום ,כמו כל הקניינים שהם אסורים בשבת, מחמת גזירה זו.

תאריך: 
02/08/07 י"ח אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist