נוסח התפילה

שאלה: 

שלום רב: בהקדמה לסידור כנסת הגדולה כותב הר' י' צובירי. ש"ידוע" שרוב מחוזות בתימן התפללו בנוסח שאמי... האמנם? האם יש מחלוקות לגבי המציאות, אם כך - נברר אצל היסטוריונים ולא אצל חוקרים! מהי האמת כבודו?

תשובה: 

הר"י צובירי לא הביא ראיה לדבריו, רק העלה השערה. והשערה זו אחרי בקשת המחילה אינה מבוססת, כי הוא הניח שאם הפיוטים, הקינות והסליחות של משוררי ספרד הקדמונים, כמו ריה"ל, רשב"ג ועוד, הגיע לתימן גם נוסח התפילה של ספרד. גם אם נניח הנחה זו, נוסח ספרד של אז אינו נוסח ספרד של השאמי, שהוא קרוב לנוסח האר"י, של המאה ה – 16. והראיה, ר"י אלברצלוני, והסידור של הר"ש מסלג'מסה, וסידורו של הרמב"ם ועוד.

תשובה מאת הרב רצון ערוסי.

תאריך: 
30/09/07 י"ח תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist