בעניין ההלל ביום העצמאות וחיוב בחורי ישיבה לקיים את מיצות הגיוס לצבא.

שאלה: 

אני מודה לרב על תשובתו לשאלתי בנושא זה. אני מבין מדברי הרב שליט"א שהוא פוסק להודות ולהלל להקב"ה ביום העצמאות לא ע"י הלל כיון שאין לנו סמכות כזו, אבל ע"י מזמורים ותפילות מיוחדות ליום זה, כמובן שהרב שליט"א פוסק לא לומר תחנון ביום זה. האם הבנתי נכון את דברי הרב?
בקשר למה שכתבתי לרב על הגר"ח כסאר זצ"ל ועל שאר גאוני תימן זצ"ל וביניהם הגר"י קאפח זצ"ל, כעת התפרסם ספר חשוב מאוד של הרב יצחק דדון שליט"א מירושלים הנקרא "אתחלתא היא" (2 כרכים) ובו יש חומר אדיר של תשובות של גדולי ישראל ממזרח וממערב (החידוש הגדול שלו שהוא מביא תשובות של גאונים ספרדים ותימנים כמו רבי משה כלפון הכהן מג'רבא והגאון רבי יחיא יצחק הלוי ועוד) ושם יש פרקים שלמים עם הוכחות חותכות כולל צילום כתב ידו של מרן הגר"ח כסאר שפסק שבני תורה מחוייבים ללכת לצבא יותר משאר בני אדם כי זכות התורה מגינה עליהם כמו שנאמר "החלצו מאיתכם אנשים לצבא" אנשים היינו הצדיקים, ודוקא אלו שיש להם יותר עברות להם התירו להשתמט למשך שנה היינו "הירא ורך הלבב" אלו היראים מעברות שבהם. האמת שגם אני ראיתי בחזקוני ש"שבט לוי" גם כן התגייסו לצבא כי הם היו בגדר "יושבים על הכלים" כמו בצבא של דוד המלך ע"ה שהיו חלק מהחיילים יושבים על הכלים ושומרים על הציוד והמזון וכו' של החיילים הקרביים, כמו שיש היום חיל "השלישות". בקיצור, שבט לוי לא היה פטור מן הצבא. וזה סיוע לגר"ח כסאר זצ"ל. לסיכומו של דבר, יש שם הוכחות ברורות כולל פרסום כתב ידו של הגר"ח כסאר ולפי זה אין צורך לשאול את כבוד הרב עטרי שליט"א כיוון שהדברים ברורים כשמש. שאלתי השנייה היא, מה דעת הרב לגבי גיוס בחורי ישיבה לצבא, האם הרב מסכים לדברי הגר"ח כסאר שכולם ללא יוצא מן הכלל מחוייבים להתגייס כמו שאמרו "ואפילו חתן וכלה מחופתם" או שמא יש לרב שליט"א פסיקה אחרת? תודה רבה לרב.

תשובה: 

הבנת נכון.
יישר כוחך על הגילויים המעניינים.
אני רוצה לעיין בהם, לכשאשיג אותם, ואח"כ אתייחס אליהם.
למרות הגילויים, טוב לשאול את הרב עטרי, כי יש פעמים שרבנים כותבים באופן מסוים ונוהגים אחרת, בגלל שיקולים שונים.

תשובה מאת הרב רצון ערוסי

תאריך: 
30/04/08 כ"ה ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist