הפטרה

שאלה: 

לפי שולחן ערוך מי שיש לו אזכרה של ההורים ראוי לעלות מפטיר ואפילו כהן .השאלה היא האם כהן שעולה מפטיר באזכרה של אימו והוא לא מוציא ידי חובה את הקהל האם באזכרה של אביו הוא יעלה מפטיר ומשהו אחר יקרא את ההפטרה.

תשובה: 

המפטיר הוא הקורא בהפטרה. וכך כהן. והוא מוציא ידי חובה גם כשמתכוון לאזכרה.

תאריך: 
19/08/08 י"ח אב התשס"ח
x

Audio Playlist