כללי

שאלה: 

לק"י
שלום כבוד הרב

א. האם לדעת רבנו הרמב"ם מותר לערוך סעודה של מצווה כגון: סעודה שלישית וכדו' בבית כנסת או לא?
ב. אדם שלא בירך שהחיינו ביום הראשון של יו"ט דסוכות על ד' המינים האם יכול לברך בשאר הימים או לא?
ג. אדם שהרוח העיפה לו חלק מן הסכך בחג סוכות והחזירה [הרוח] את הסכך.
1. האם יש בכך תעשה ולא מן העשוי?
2. האם ביו"ט או בשבת מותר להחזיר את הסכך ואין בעיה של אוהל?

ברוך תהיה

תשובה: 

א. לא.
ב. אם כבר נטל את הלולב, ביום הראשון, בלי ברכת שהחיינו, שלא יברך ביום השני.
ג. המציאות לא ברורה לי. אם הסכך עץ לגמרי והסוכה נפסלה, ולאחר זמן הרוח החזיר את הסכך לתשתית הסוכה (איני יודע כיצד), יש צורך שינענע את הסכך (בחול המועד, לא ביו"ט), בגלל תעשה ולא מן העשוי.

תאריך: 
18/10/09 ל' תשרי התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist