דילוג לתוכן העיקרי

ט' באב

שאלה

ממתי חובה לא ללכת לים ,האם מראש חודש אב ועד ט' באב או לפני כן ?

תשובה

אין חובה לא ללכת לים ולא איסור ללכת לים. מותר מבחינת הדין אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן רק בחוף ים בלתי מעורב. אלא יש חוששים ללכת לים בימי בין המצרים, יש מי"ז בתמוז ויש מר"ח ויש רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ועל כגון זה נאמר: מאן דקפיד קפדינן בהדיה.