הפרשת תרומות ומעשרות מיין ביתי

שאלה: 

לק"י
שלום כבוד הרב,
אני מכין לצריכתי הפרטית יין מענבים וכן משרת צימוקים. כיצד עלי להפריש תרומות ומעשרות:
א) האם עלי להפריש מהפרות לפני הכנת היין או שמא להפריש רק מהיין?
ב) האם דין משרת הצימוקים כדין היין לענין זה?
ג) באם הופרשו הפרות, האם יש כמות מינימלית של יין שעל פחות ממנה אין צורך להפריש?
ד) כיצד משתנים דינים אלו למי שמתגורר בחוץ לארץ?
בברכה

תשובה: 

א-ב. לגבי ענבים שסוחטן ומקדש עליהם, הרי דינם כיין, שהרי רבינו, מעשרות, ג, יד, כתב שגמר מלאכה של היין משיניחנו בחביות וישלה הזוגין והחרצנין מעל פני החבית. ותהליך זה הוא אחר דריכתו בבור. וכל זה טרם תסס. שונה הדבר ביין צימוקים, שאין די בשרייתם במים, כי הנוזל הוא מים בראשית השרייה, ורק לאחר יומיים או שלושה ימים, המים הופכים להיות יניים, ואז הוא גמר המלאכה.
ג. השאלה לא ברורה לי.
ד. גם שאלה זו לא ברורה לי. אולם עלינו לדעת, שאם בן חו"ל הביא עמו צימוקים שנועדו ליין, אף שגדלו בחו"ל, אם עשה היין צימוקים בארץ - חייב בתרו"מ. עיין שו"ת יביע אומר, ח"ה, יו"ד, כח.

תאריך: 
27/08/10 ט"ז אלול התש"ע
x

Audio Playlist