קריאת התרגום

שאלה: 

שלום כבוד הרב
עברתי דירה לפני כחודש לישוב שיש בו בית כנסת תימני אחד , לשמחתי הוא בלדי ולשמחתי הרבה יש בו סידורים של שיח ירושלים , כך שאיני מתבייש להביא את סידורי האישי ולעורר מחלוקות , אך עם זאת ניתקלתי בתופעה לא רגילה לבתי כנסת תימנים שביקרתי בהם עד כה, וזה אי אמירת תרגום בקריאת התורה אלא , קריאתה כמו שקוראים הספרדים והאשכנזים קריאה רציפה עד המברך הבא.

1.האם מנהג זה נכון לעשותו?
2.במידה ולא איך אני יכול לשנות זאת בדרכי נועם?(כמדומני גם הרמב"ם וגם השולחן ערוך כותבים על תרגום בזמן קריאת התורה ובמיוחד שיהיא המתרגם עומד ביראה)

תשובה: 

כל המבטלים את קריאת התרגום כקריאת התורה, טועים. והם מפסידים נכס רוחני חשוב ממורשת עם ישראל, ולכן יש לשכנע ציבור כזה בדרכי נועם, לשוב ולתרגם, ואין להתייאש מלשכנע. גם אם אין תוצאות מיידיות חיוביות, כי סוף האמת לנצח. ואבנים שחקו מים.

תאריך: 
25/11/12 י"א כסלו התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist