שאלות כלליות

שאלה: 

שלום לכבוד רב!

א.מה דעת רבינו ומארי לגבי אדם שצריך תקון ותפילה מיוחדת בבית הכנסת עם היכל פתוח לגבי זיווג ופרנסה?
ב.האם יש אנשים שעם גורל לא קל מצריך תיקון עבורם?
ג.האם אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא יכול להינזק על ידי בני אדם כגון קפידא וקללות וכו ?הדעות חלוקות הרבה אומרים ככה וחלק אומרים ככה ,האם עינהם ורוע לב אנושי יכול לעכב לאדם זיווג ופרנסה ושאר דברים בחיים?

תודה כבוד הרב וחודש טוב וחג שבועות שמח!

תשובה: 

א-ב. כל אדם אפילו מצליח בכל דרכיו, וכל שכן למי שלא רואה הצלחה במעשי ידיו, צריך לדפוק שערי שמים, וכל הפונה לה' חזקה עליו שהוא מפשפש במעשיו ומתקן את כל הטעון תיקון, כדי שיהיה ראוי שה' ישגיח עליו בעין חמלתו, ואין התפילה והבקשה מה', ולא מצוות וצדקות, מהוות חלילה פיוס וריצוי ה', ותיקון מזל כל שהוא, אלא תיקון נפש האדם, באופן שיזכה להשגחה פרטית, ויזכה שידון בחסד וברחמים. זו שיטת רבינו.
ג. הבוטח בה' חסד יסובבנו. והמקלל הוא כסיל, ואין לקללותיו שום כח להזיק, אלא אם כן קללותיו של המקלל יגלשו למעשים על ידו או על ידי אחרים.

תאריך: 
09/05/13 כ"ט אייר התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist