נדרים

שאלה: 

בס״ד

1 מה צריך לעשות כדי להחשב להדיוט לפי מארי(3 הדיוטות שמתירים נדר) .

2 לפי דעת מרן אם אדם עשה 3 פעלים פעולה מסויימת בקודש זה נחשב כנדר אולם הרמבם לא הזכיר דבר זה (ואפשר אולי להגיד שהרמבם לא סובר כך) אז למה בכל זאת אנו מחשיבים זאת כנדר?

תודה רבה!!!

תשובה: 

א. כל שמבין בענייני נדרים והתרתם, רשאי להתיר נדרים, וכל שמבין כשמסבירים לו ענייני נדרים והתרתם נקרא הדיוט.
ב. לפי רבינו, רק נדר שאדם מוציא מפיו, ולבו עמו, הוא נדר.

תאריך: 
25/07/13 י"ח אב התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist