דילוג לתוכן העיקרי

דיני סחיטת פרי בשבת

שאלה

שאלה למורי הרב ערוסי שליט"א
איפה המקורות ברבינו להיתר סחיטת פרי כגון תפוז בשבת?
מצאתי את הלכות שב פרק ח הלכה י
ופרק כ"א הלכה י"ב
בסוף הלכה י"ב כתוב "אבל שאר פירות כגון פרישים ותפוחים ועזרורין מותר לסחטן בשבת, מפני שאינן בני סחיטה"
האם פירות כגון תפוזים אינם "בני סחיטה"?
מאיפה נובע ההיתר?
בברכה
יוסף ורביץ

תשובה

אכן כן. רבינו הזכיר את הענבים והזיתים שאסורים מן התורה, ואת הרימונים (בגלל עשו מהן יין רמונים, לא מיץ רימונים, אלא יין רימונים, יין תוסס שמתקיים, להבדיל ממיץ שאינו מתקיים, אלא ע"י חומרים משמרים, ומכאן ששאר הפירות, אף שנוהגים לסחטם, מאחר והנוזל, המיץ, אינו משתמר, כמו שמן וכמו יין, רק ע"י חומרי שימור, אינו אסור, אף לא מדרבנן. כדאי שתעיין בדברי הגר"י קאפח ז"ל, שבת, ח, י, אות כט.