דילוג לתוכן העיקרי

ארחות חיים

שאלה

שלום וברכה
האם לעיסת הקאת ועישון הנרגילה
1.אימצו בני תימן בגולה משכניהם הגויים
2.באיזה סוג של מסיבה נהגו כן

תשובה

1. ייתכן וזה אפשרי.

2. אני מניח שהדבר היה שונה במקומות השונים בתימן. כך לדוגמה, בצנעא השימשו בקאת היה מועט, ובשרעב היה מרובה.

כך גם השימוש בנרגילה, אבל דומני שגם בצנעא השתשמו יותר בנרגילה יותר מהקאת, ובצנעא השתמשו בנרגילה, הללו שהשתמשו, במסיבות רעים, ובסעודת מצווה, כשכבר עזבו את המקום תלמידי החכים.