דילוג לתוכן העיקרי

ברכות שלא עשני (הקודם נשלח בטעות באמצע הכתיבה)

שאלה

לק״י

שלום לרב.

בהלכות תפילה, פ״ז הערה כא. של מורי, חתם הערתו ״ולא היא אלא שהמדפיסים שבשו.

אנני בטוח שהבנתי תוכן דבריו כשורה.
הבנתי היא שהיו צריכים המדפיסים מהקדים ברכת שלא עשני אשה לברכת שלא עשני עבד.

א. האם הבנתי דבריו נכונה?
ב. אם כן, משמע כי לרבנו יש סדר לברכות אלו, ואם הקדים המאוחרת לא יברך המוקדמת, האם אכן כך? ואם כן, הבנתי שעלי לשנות סדר הברכות מן המודפס בסידור, האם כך?
ג. (ואם כן) מדוע מסיק מורי שיש לרבנו סדר מעכב לברכות אלו, ולשון רבנו ״ומברך אדם בכל יום וכו׳״ ולא אמר דבר בנוגע לסדר ולעיכוב.

תחושתי שאנני מבין משהו נכונה מעיקרא, יעמידני רבנו בבקשה על הדרך הנכונה ללמוד הלכה זאת.

תודה.

תשובה

א. אין סדר לברכות השחר.

ב. הסדר שלא עשאני גוי, שלא עשאני עבד, שלא עשאני אשה, הוא הסדר שבגמרא, והוא מושכל מן החמור, אל הקל, גוי, עבד, ואשה. וגם סדר זה הוא לכתחילה ואינו מעכב. והמדפיסים שיבשו כשכתבו את העבד אחרי אשה ובכך פגעו בסדר התלמודי מן החמור אל הקל. כי מעמדה של האשה טוב יותר ממעמד העבד, בגלל ייחוסו הגויי.