טבילה

שאלה: 

לקי

למורי רצון שלום
זכיתי ברוך השם לקנות את התפילין ע"פ הרמבמ.
נזכרתי בכנס לזכרו של מורי בשנת תשסא.
אני זוכר שהרב עובדיה זלהה דיבר על המצב העגום של המקוואות במיצרים ושלאור כך פסק שיתקלחו בבתיהן ודיו.
האם אכן כך?
ברוך תהיה
עמית תלמידו של מורי אבשלום זלהה

תשובה: 

חלילה. גם כשהמקואות אינם תקינים, אין האישה מיטהרת מנידתה לבעלה במקלחת בביתה, אלא במעיינות או בימים.

וכך נהגו הרבה מנשות ישראל בדורות עברו בתפוצות.

תאריך: 
23/11/15 י"א כסלו התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist