מזוזה

שאלה: 

לק״י

שלום לכבוד הרב.

בהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה.
פ״ו כותב רבנו ״ובתי כנסיות ובתי מדרשות שאין בהם בית דירה פטורים וגו׳״ וכן בשו״ע (אך לא עיינתי בנושאי כליו).

ואני לא זכור לי שנכנסתי לבית כנסת ומדרש בארץ שלא היתה בו מזוזה, ובית דירה גם כן לא היתה בו.

א. מה היא ההגדרה של בית דירה לעניין זה?
ב. כיוון שפטור, האם יש צד איסור בקביעת מזוזה בהנ״ל?
ג. ואם יקבעו, יקבעו בברכה?
ד. כיצד היה המנהג בתימן בהנ״ל?
ה. כיצד בארץ נוהגים ההולכים בשיטת הרמב״ם בהנ״ל?

בהוקרת תודה גדולה, וה׳ ישלם לכם כמפעלכם.

תשובה: 
שלום וברכה לשואל היקר יצ"ו!
 
בתימן לא קבעו מזוזה בבתי כנסיות, על אף ששימשו גם כבתי מדרשות בשעות רבות מן היום והלילה (שכן ההגדרה היא 'ביתך' - דירת חול ולא דירת קודש), וכך הדבר אצלנו בבית הכנסת ובית המדרש 'שערי ציון' ביד בנימין, על אף (ושמא: דווקא בגלל) שרבים תמהים עלינו (ובכך אנו זוכים להזכירם הלכה פסוקה שנתעלמה מהם לרגע קט). בכל מקרה, אין לברך על קביעת מזוזה בבית כנסת ובבית מדרש, גם לנוהגים לקבוע בהם מזוזה.
 
חזק ואמץ ויהי ה' עמך,
תאריך: 
17/12/15 ה' טבת התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist