חרם דרבנו גרשום

שאלה: 

שלום עליכם מו"ר.
ברצוני לשאול את הרב מס' שאלות בנושא חרם דרבנו גרשום בעניין נישואי אישה שניה.

1. האם החרם הזה פשט בתימן?
2. האם החרם הזה עדיין בתוקף?
3. אם החרם עדיין בתוקף, האם הוא מחייב מקומות בהם לא פשט?
4. אם אדם קדש אישה שניה בימינו, מה דינו בעניין החרם?

בברכה

תשובה: 

1. החרד"ג לא נתקבל בתימן

2. חכמי אשכנז עשו שיהיה לו תוקף גם בימינו

3. מבחינה עקרונית - לא. מבחינה מעשית - גם חוק המדינה (ביגמיה), וגם הרה"ר לישראל נתנו לו תוקף בישראל גם בימינו לעדות המזרח.

4. בדיעבד הקידושין תקפים

תאריך: 
16/02/16 ז' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist