שיעורי הרב קאפח

שאלה: 

שלום הרב,
לאחרונה התחלתי לשמוע את השיעורים המוקלטים של הרב קאפח במורה הנבוכים, ואת מיעוטים אף הקלדתי.
עלה בדעתי שאבדה גדולה יש בכך ששיעורים אלו טרם הוקלדו, הן עבור אלו שאינם מבינים את ההגייה התימנית והן עבור אלו שקשה עליהם השמיעה בהקלטות הישנות שבאיכות ירודה יחסית.
בכל אופן, מה דעתו של הרב על ארגון פרויקט להקלדת דברי הרב קאפח והעלאתם לכתב לזיכוי הרבים, והאם יוכל לתמוך בכך?

תשובה: 

מבחינה עקרונית - הצעתך ראויה.

מבחינה מעשית - יש קושי, משום שאין מדובר בהרצאה, אלא בקריאת טקסט ובהערותיו, ותשובות לשואליו.

אמנם יש לו הקדמות כמעט לכל פרק והן חשובות, אבל גם הערותיו בתוך הפרקים, ותשובותיו לשאלות התלמידים הן חשובות, ויש צורך למצוא דרך כיצד לפרסם הקלדת שיעוריו.

תאריך: 
09/07/16 ג' תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist