שידוכין בעומר

שאלה: 

כהמשך לשאלות הקודמת לכבוד הרב, האם קיום שידוכין/חינה בראש חודש אייר או אסרו-חג יהיו מותרים בכלי זמר?

תשובה: 

עלינו לדעת, שיש איסור לכל יהודי אחרי חורבן המקדש להשתמש בכלי זמר.

אנו סומכים על הרמ"א, שבשמחת נישואין כדמו"י, אפשר עם כלי זמר, והני מילי בשירת קודש.

שידוכין אינם כנישואין, אלא הרבה פחות. אבל ניתן עדיין להתיר שימוש בכלי זמר בשירת קודש, באופן סולידי.

הבעיה היא עם החינה, שבעוונותינו בימינו, טקס זה מתקיים בערבוב נשים ואנשים, ובתימן טקס זה היה אך ורק לנשים. ולכן קשה להתיר.

תאריך: 
06/12/16 ו' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist