גן השכלים והנביא מוחמד

שאלה: 

שלום וברכה.
שמעתי שיעור מפי תלמיד חכם ידוע בעל ידיעות רבות ונרחבות. באחד השיעורים מביא אותו ת"ח אמירה לפיה בספר 'גן השכלים' של ר' נתנאל בירב פיומי יש הוכחות מהקוראן לפיהן מוחמד באמת התנבא ולא היה הוא נביא שקר ולא סותר הוא את נבואות משה, אלא שהתנבא הוא לישמעאלים ולכן אין זה מערער חלילה את תורת משה. אמר אותו ת"ח שהגר"י קאפח זצ"ל אר על כך שהדברים נכתבו מפאת אימת השלטון הערבי באותם הימים.
רציתי לבקש האם כבוד תורתו יוכל לשפוך לי מעט אור על הסוגיה והאם ישנו מקור לדברי הרב קאפח או שמא אלו דברים בע"פ?
אני רוצה לציין שהדברים נשאלים מתוך אמונה ברורה ושלמה ואין הדברים חלילה גורמים להרהור וערעור.
תודה וברכת ברכה והצלחה,

תשובה: 

דברי מהרי"ק ז"ל כתובים במבואו לספר "גן השכלים", עמ' י-יא, והערות 2 ו - 3. 

אכן, מארי ז"ל היטיב לתאר את המצב הדתי הקשה שהיה בתימן, בימי מחבר גן השכלים, ואפילו בתקופה האחרונה. ושמחבר גן השכלים רבינו נתנאל זצ"ל בירב פיומי זצ"ל, נהנה מהערכה של רבינו הרמב"ם.

ואם כן, הדבר ברור, שכתב את אשר כתב אודות נבואת מוחמד רק בגלל סכנת מוות שנשקפה לו, אם היה מכחישה.

עיין באיגרת קידוש השם לרבינו, בדבר אמירת דבר שקר, "כהודאה" בנבואת מוחמד, אינה מתירה לאדם למות על קידוש ה', ואדם אנוס כזה רשאי לשקר כדי להינצל מהם, עיין היטב באותה איגרת.

תאריך: 
23/02/17 כ"ז שבט התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist