אישות

שאלה: 

שאלה האם זוג שנכשל במגע בימים האסורים באמצע ספירת הנקיים במגע אך לא בביאה. האם האשה צריכה להמתין 5 ימים לפני תחילת הספירה כמו אשה שממתינה 5 ימים מרגע שהיא נטמאת עד שהיא רשאית לעשות הפסק

תשובה: 

לא בגלל שהם עבריינים יש להתיר, אלא לפי עיקר הדין, ביום שפסקה לראות דם, עושים הפסק טהרה, ואם הכל בסדר, למחרת סופרים שבעת ימים נקיים.

ולכן להורות לזוג כזה כעיקר הדין, ולעודדם לנהוג בקדושה ובפרישות, כפי המנהג של מורשת אבותיהם.

תאריך: 
03/03/17 ד' אדר התשע"ז
x

Audio Playlist