קריאת המגילה

שאלה: 

הרמב"ם הל' מגילה פ"ב ה"ז "הקורא את המגילה וטעה בקריאתה וקרא קריאה משובשת יצא, לפי שאין מדקדקין בקריאתה".
האם כוונתו גם בשינוי משמעות או בקרי וכתיב כגון: קיימו וקבל -וקבלו ?
בכבוד התורה

תשובה: 

בשינו משמעות חוזר.

תאריך: 
23/03/17 כ"ה אדר התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist