התרת נדרים

שאלה: 

בעת עובדתי כמשגיח הממונה להפרשת תרומות ומעשרות נוצרה בעיה ובעקבותיה הורה המו״צ להישאל על ההפרשה אלא שלא היה במקום שלושה שיכולים לעשות התרה המו״צ שהיה בבית המדרש אסף שלושה אנשים ועשה לי התרה דרך הטלפון כאשר אני פורט את הנדר לשלושה דיינים שלא נמצאים מולי בפועל האם כשר הדבר למיעבד הכי אשמח למקורות . תודה.

תשובה: 

נחלקו הפוסקים האחרונים אם ניתן להישאל על נדר בטלפון.

הרה"ג זילברשטיין התיר רק כשיש פקו"נ.

אני כשלעצמי בדעה, שאין להישאל על נדר בטלפון, כי לא בכדי חז"ל קבעו שצריך יחיד מומחה או לפחות שלושה הדיוטות.

ולא זו בלבד שהנשאל על נדרו מתוחקר ע"י הבי"ד ועל שיטתו, גם כשכבר מתירים לו ואומרים לו מותר לך מותר לך מותר לך, אומר האור שמח, שזה כמו בי"ד שמקדש את החודש, משמע שחז"ל ראו בהלכה ענין מיוחד, כדי ללמד את העם לא לחלל דבריהם, "לא יחל דברו".

ראיה לכך, שאין להישאל על הנדר ע"י שליח. כמו כן, הרמב"ם בפירושו למשנה, סוף מסכת נדרים, מצא לנכון לציין שיש בהיתר נדרים, גם משהו  נגד הקראים הכופרים בתורה שבע"פ, ואינם מכירים בדין התרת נדרים מכל אלה, אני נגד התרת נדרים בטלפון.

תאריך: 
17/02/18 ב' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist