אכילת בשר עופות דגים האם אפשר לסמוך?

שאלה: 

כב' הרב .

שאלה : לאחרונה פורסם מידע ע"י מספר רבנים באשר לבעיות קשות בנושא שחיטה גם בהכשר מקומי וגם בהכשר בד"צ והמלצה לאכול דגים ולא לאכול בשר עופות אלא רק משחיטה פרטית וכנספח לשאלה נטען שאסור לאכול דג טונה מכיוון שלמעשה ששולים אותו מהים הוא מושלח יחד אם דגים טמאים על רצפת ספינת הדיג למעשה מה שקורה שיש גם מי ים על הסיפון מים מלוחים כך שלמעשה הטונה נכבשת במלח במי הים וטענה היא שלמעשה הדג טובה הומלח יחד אם דגים הטמאים כאן השאלה האם ניתן לסמוך על הכשר כלשהו בנושא אכילת עופות בשר ודגים וכאן המקום שיש להוסיף את בעית הברחת עופות בשר ודגים מרצועת עזה מה דעת הרב בנושא כיצד עלינו לנהוג האם להספיק לאכול בשר עופות ודגים ?

תשובה: 

נאמנים עלינו עדויות מומחים בענייני כשרות, ויראי שמים כמו הגר"ש מחפוד והגר"מ לנדאו ועוד.

מי שאינו מקבל עדויות כאלה, אסור בכל הנ"ל, כי כל שיש ריעותא בחזקת הכשרות, ואין לו עדות נאמנים - אסור.

תאריך: 
23/04/18 ח' אייר התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist