תפילה

שאלה: 

יורנו רבנו:
א. האם לדעת רבנו ניתן להתפלל בכל יום ערבית מפלג המנחה ואילך או רק בליל שבת ובמוצאי שבת כמו שנשמע מלשונו בחיבור?
ב. עדיף להתפלל בציבור ללא תפילין [ ויניח אח"כ כמובן ] או יחיד עטור בתפילין?

תשובה: 

א. כל יום.

ב. עדיף שיתפלל בציבור ואפילו בלי תפילין, ולכשיהיה לו תפילין יניח ויקרא ק"ש.

תאריך: 
11/06/18 כ"ח סיון התשע"ח
x

Audio Playlist