מעמד שופט דתי

שאלה: 

שלום לכת"ר. האם שופט בבית משפט אזרחי (ערכאות) פסול מלשמש עד לחופה וקידושין? [רא' יבי"א י"א, אה"ע סימן ט]. בברכת השיבה שופטנו כבראשנה.

תשובה: 

אם אותו שופט שואף שמכח תפקידו ימעט כל מה שיותר בתיפלה, וכל שכן כשהוא מפנה בעלי דין לבתי דין לממונות, אינו פסול לעדות.

תאריך: 
19/06/18 ו' תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist