לענות עד שקר באחיך

שאלה: 

היום בארצות הברית יש עורך דין של דנלד תרומף הנשיא של המדינה שקוראים לו מיכאל כהן.היה עורך דינו לשעבר.עכשיו ההוא נלחץ על ידי רוברט מאולר שמנהל את החקירה בעינין התערבוח ברית המואצות בבחירות ב
2016 למנינינם.השאלה היא בדנלד טרוף שהוא לא אחיך האים יש עדיין מן אסור להגיד דבר עליו שהוא לא אמת אפילו להציל עצמו מאבדון רכוש ומאצר ערוך.

תשובה: 

א. האיסור לשקר חל גם בענייני אומות העולם.

ב. אין אדם רשאי להציל עצמו ע"י שישקר ויגרום נזק רכושי לזולתו, גם לא לנכרי.

תאריך: 
27/07/18 ט"ו אב התשע"ח
x

Audio Playlist