הפסקת עבודה קבלנית [ההפסקה ביזמת בע"ה] באמצע התהליך.

שאלה: 

אדם [בע"ה ] סגר חוזה קבלני עם גנן על עבודות גינון, יש מפרט, והתמורה גלובלית.
באמצע התהליך החליט בע"ה להפסיק את העבודה, ללא טענות כנגד הקבלן. [כנראה מסיבות היתיעלות]
הגנן דורש שיפוצה על כך.

תשובה: 

מבחינה עקרונית - מגיע לו.

מבחינה מעשית - על ביה"ד לחקור ולדרוש פרטים עובדתיים. ואם נכח שהצדק עם הקבלן, ביה"ד ישום את הנזק שנגרם לקבלן ויקבע את גובה הפיצוי.

תאריך: 
04/09/18 כ"ד אלול התשע"ח
x

Audio Playlist