אמירת יהי רצון עם סמנא מילתא בראש השנה

שאלה: 

אמר הרב בשיעור שיש בעיה הלכתית עם המנהג לומר יהי רצון עם סמנא מילתא בגלל האיסור לבקש צרכנו ביום טוב. אם כן, למה מותר לומר אבינו מלכנו בראש השנה? ואם נאמר שאבינו מלכנו מדינא דתלמודא הוא, איך אנו אומרים יהי רצון שתחדש עלינו את החודש...בשבת מברכים? תודה לרב.

תשובה: 

לפי רבינו, אין לומר אבינו מלכנו (שהיא תפילה של תענית ציבור) בראש השנה.

וכן אין לומר בשבת מברכין יהי רצון.

כל הנ"ל הם מנהגים שאינם תואמים שיטת רבינו.

תאריך: 
17/09/18 ז' תשרי התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist