הבדלה ושור שנגח גוי

שאלה: 

שלום עליכם מארי,
1. האם בהבדלה המונית כל השומעים צריכים להנות מאור הנר(ע"י ראיית האצבעות לאורו..), או שמספיק שהמבדיל יהנה מאורו?

2. "שור של ישראל שנגח לשור של נכרי - פטור(ב"ק פ"ד מ"ג),
עפ"י פירוש רבינו, לא נבדיל בין גוי שלם(שכל ומידות) לסתם גוי כי אי אפשר למדוד דבר זה אז הולכים לפי הרוב?

תשובה: 

1. אם היא רחוקה - לא. ויברך על מאורי האש בביתו.

2. אותה הלכה מיוסדת על הכלל שאדם שנברא בצלם אלוקים שומר על צלמו, רק אם הוא מתנהג עפ"י תורת ה'.

תאריך: 
21/10/18 י"ב חשון התשע"ט
x

Audio Playlist