טבילת כלי חשמלי

שאלה: 

שלום
1. יהודי הקונה כלי חשמלי חדש תוצרת גוי צריך להטבילו
לפני השימוש ?
2.אם וכאשר חייב ,האם בדיעבד יכול לשתות ללא טבילה
כשמזגו לו ?

תשובה: 

יפרקנו וירכיב אותו מחדש, והרי הוא כאילו נוצר ע"י יהודי ופטור מן הטבילה.

ויש שפוטרים כלי כזה מטבילה, גם בלי פירוק והרכבה, ויש שמקנים אותו לגוי, והגוי משאיל לו כלי זה לעולם.

תאריך: 
19/12/18 י"א טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist