מדוע הפסיקו לפרסם את עלון אור ההליכות באתר כבר זמן רב...

מדוע הפסיקו לפרסם את עלון אור ההליכות באתר כבר זמן רב...

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

העלון יצא להתרעננות וחידוש. העלון לניסן תשע"ט פורסם בימים אלה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪