ציצית

שאלה: 

לכבוד הרה"ג הרב רצון עליכם שלום וברכה
מי ששם תכלת האם מנהג תימן(שמביא מארי) בנוגע לקשר ראשון כפול תקף גם לגביו?שכן מובן ברמב"ם שאין תכלת סוג הקשירה לא כזה משנה ואילו שיש תכלת הולכים ע"פ דינא דגמרא ואז קשר העליון לא נצרך

מהיכן מובן ברמב"ם שאין חובת טלית קטן הרי שברמב"ם פ"ג ה"א מובן שבגד בגודל כזה מתחייב בציצית?

האם סומא מתחייב בברכת האילנות?

תשובה: 

א. לגבי הקשר הראשון כשיש תכלת לכאורה נראה שמנהג אבותינו כוחו יפה גם כשיש תכלת.

ב. אין שום זכר לטלית קטנה בדברי רבינו, ואין בו גדר עיטוף רק לבוש בלבד.

תאריך: 
07/02/19 ב' אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist